HIZLI
TEKLİF AL

HTML Etiketleri

HTML Etiketleri

HTML öğesi bir HTML etiketi olarak tanımlar. Bir başlangıç etiketi ve bitiş etiketi ile tanımlanır. <EtiketAdi>...<EtiketAdi/> şeklinde yazımı mevcuttur.

<br>, <hr>, <img>, <input> gibi HTML etiketleri için kapama etiketi bulunmamaktadır.

    
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">

<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Document</title>
</head>

<body>
<h1>Bu Bir Başlık</h1>
<p>Bu Bir Paragraf</p>
<a title="Link title" href="#">Bu Bir Link</a>
</body>

</html>
    

Bu Bir Başlık

Bu Bir Paragraf

Bu Bir Link

En Çok Kullanılan HTML Etiketleri

Etiket Adı Açıklaması
<!-- .. --> HTML yorum satırı
<!DOCTYPE html> Belgenin türünü belirlemek için kullanılır. Belgenin en üstünde bulunması gerekir.
<html> HTML belgesinin kapsayıcı kök elemanını tanımlar.
<head> Sayfanın meta verilerini ve diğer ek bilgilerini içerir. <html> etiketinden sonra yazılır.
<meta> Bir HTML belgesi hakkında meta verileri tanımlar. Genllikle <head>alanı içerisinde yazılır
<link> Bir HTML belgesine bir harici kaynak bağlamak için kullanılır. Genellikle bir stil belgesi eklemek için kullanılır ve <head>alanı içerisinde yazılır
<body> Belgenin gövdesini oluşturmak için <head> </head> alanından sonra kullanılır.
<a> Köprü metin linkini tanımlar.
<abbr> Kısaltma Tanımlar title="Uzun İsmi" şeklinde öznitelik eklenir.
<address> Sayfanın sahibi için iletişim bilgilerini belirtir.
<article> Makalenin içeriğini ya da sayfanın içeriğini belirtmek için kapsayıcı olarak kullanılır.
<aside> Sayfanın içeriği dışındaki diğer yan taraf içeriklerini belirlemek için kullanılır.
<audio> Gömülü Ses dosyasını belirtmek için.
<b> Bold/kalın metin belirtmek için.
<blockquote> Başka bir kaynaktan ya da bir kişiden alıntı yapmak ve atıfta bulunmak için kullanılır.
<div> Sayfadaki bölümleri ve kutucukları belirlemek için kullanılır.
<h1..h6> Başlık ve alt başlık etiketlerini tanımlar
<p> HTML sayfasındaki paragrafları tanımlar.
<em> Vurgulanmış metni belirtmek için kullanılır.
<strong> önemli metni ya da hedef anahtar kelimeyi tanımlar.
<code> kod metin gösterimini belirtmek için kullanılır
<header> Sayfanın üst içeriğini ya da üst barı göstermek için kullanılır
<footer> Sayfanın alt içeriğini ya da alt barı göstermek için kullanılır
<section> HTML sayfasındaki ayrı bir bölümü belirtmek için kullanılır.
<main> Sayfadaki ana içeriği belirtmek için kullanılır.
<figure> Müstakil, bağımsız içeriği belirtmek için kullanılır
<figacaption> <figure< öğesine başlık metni için kullanılır.
<hr> İçerikte bir ayıraç ve tematik değişikliği belirtmek için kullanılır.
<br> içeriğin ve metnin bir alt satırdan devam etmesi için kullanılır.
<i> Metnin istenen bölümünü düz yazıdan ayırır ve italik olarak belirtir. İcon-font eklenmesinde de bu etiket kullanılabilir.
<img> Resim içeriğini ve dosyasını tanımlar src="" ile resim yolu çağırılır, alt="Resim Başlığı" özniteliği ile de resim adı yazılır.
<form> Kullanıcı için bir giriş formu tanımlar.
<input> Form üzerinde bir giriş kontrolü tanımlar.
<label> <input> elemanı için bir etiket tanımlar.
<select> Form içerisinde açılır liste elemanlarını tanımlar.
<optgroup> Açılır listede ilgili içeriğin bir grubunu tanımlar
<option> Açılır listede bir seçenek tanımlamak için kullanılır.
<textarea> Multi-line/çok satırlı kullanıcı giriş bilgisi tanımlamak için kullanılır.
<button> Tıklanabilir bir buton tanımlamak için kullanılır.
<table> Sayfaya tablo eklemek için kullanılır.
<thead> Tablonun üst içeriğini eklemek için kullanılır.
<tbody> Tablonun gövde grup içeriklerini eklemek için kullanılır.
<tr> <table> içerisindeki bir satırı belirtmek için kullanılır.
<td> Tablo satırındaki her bir hücreyi belirlemek için kullanılır.
<tfoot> Tablonun alt kısmını eklemek için kullanılabilir.
<ul> Numaralandırılmamış/sıralanmamış bir liste oluşturmak için kullanılır.
<ol> Sıralı bir liste tanımlar.
<li> <ul>, <ol> liste elemanları içerisinde bir liste öğesini tanımlamak için kullanılır.