HIZLI
TEKLİF AL

HTML link Etiketi

 

 

Sayfa Başlıkları

HTML <link> Dış Kaynak Bağlantı Öğesi

<link> öğesi HTML belgesi ile harici bir kaynak arasındaki ilişkileri belirlemek için kullanılır. <head> alanı içerisinde yazılır.

Bu eleman en çok HTML belgesine harici CSS dosyaları eklemek için kullanılır.

Bunun yanı sıra sitil simgesi(Favicon) oluşturmak için kullanılır

Harici CSS Dosyası Ekleme


<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
        

media="" özniteliğini kullanarak harici dosyanın yalnızca uygun ortam koşulları sağlandığında yüklenmesini sağlayabilirsiniz.


<link href="print.css" rel="stylesheet" media="print">>
<link href="mobile.css" rel="stylesheet" media="screen and (max-width: 600px)">
         

HTML Sayfasına Favicon/Stil Simgesi ekleme


<link rel="icon" href="favicon.ico">
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="114x114" href="apple-icon-114.png" type="image/png">