HIZLI
TEKLİF AL

Flex Flow CSS Özellikleri

 

 

Sayfa Başlıkları

flex-flow değeri esenk kutunun flex-direction sarma yönünü ve flex-wrap sarma davranışını tek satırda belirlemek için kısa yoldur.
flex-flow: row nowrap varsayılan değeridir.


.container{
  flex-direction: row; /* Varsayılan Değer */
  flex-wrap: nowrap; /* Varsayılan Değer */
  flex-flow: row nowrap; /* Varsayılan Değer */
}
        

flex-flow CSS


Aşağıdaki Değerler İçin Kısa Yoldur


flex-flow Söz Dizimi

Tek Değerli Yazılabilir

flex-flow değeri sadece flex-direction ya da flex-wrap değeri içerebilir.


/* Sadece flex-direction değeri içerebilir bu şekilde flex-wrap değeri varsayılan nowrap olacaktır */
flex-flow: row;
flex-flow: row-reverse;
flex-flow: column;
flex-flow: column-reverse;
/* Sadece flex-wrap değeri içerebilir bu şekilde flex-direction değeri varsayılan row olacaktır */
flex-flow: nowrap;
flex-flow: wrap;
flex-flow: wrap-reverse;
        

2 Değerli Yazılabilir

Zaten flex-flow yazının başında da bahsettiğimiz gibi esnek yön ve sarma davranışı için CSS kısa yoludur. Yukarıdaki gibi tek ifade ile yazımını da mümkündür.


/* 2 değerli olarak aşağıdaki gibi değerlerde yazılmaktadır. */
flex-flow: row nowrap; 
flex-flow: row wrap; 
flex-flow: column wrap; 
flex-flow: column wrap-reverse; 
flex-flow: column-reverse wrap-reverse; 
        

Global Değerleri


/* Global Değerler */
flex-flow: inherit;
flex-flow: initial;
flex-flow: revert;
flex-flow: unset;