HIZLI
TEKLİF AL

Gap CSS Özellikleri

gap CSS özelliği flexbox, grid ve multi-column yapılarda esnek öğeler arasındaki boşluğu ayarlamak için kullanılmaktadır.

Gap kelimesi boşluk ve açıklık anlamına gelmektedir. Grid CSS ızgara görünümü ve flexbox özellikleri ile kullanılabilir.


.container{
  display:flex;
  gap: 15px;
  gap: 15px 30px; /* row-gap - column-gap*/
  row-gap: 15px;
  column-gap:30px;
}
                        

Gap CSS flexbox | Grid Gap

Gap CSS Sözdizimi

 • gap: row-gap column-gap;
 • gap: 10px 20px;
 • gap: 10px;
 • row-gap: 10px 20px;
 • column-gap: 10px 20px;

 

gap: 10px 20px; şu anlama geliyor;
satır arası boşluklar yani row-gap: 10px;
bloklar arası boşluklar yani column-gap: 20px; şeklindedir.

 

Gap CSS Örneği

Yukarıdaki örnekte her esnek öğe arasındaki dikey-boşluk row-gap:20px; olarak belirlenmiştir. column-gap:30px; değeri de yan-yana geldiklerinde aralarındaki mesafeyi 30px olarak ayarlamıştır. Ama öğeler yan-yana gelmediklerinde column-gap değeri bir şey ifade etmez. Aynı şekilde alt-alta gelmediklerini düşünürsek row-gap değeri bir şey ifade etmeyecektir.

Gap CSS Tarayıcı Uyumluluğu

Gap CSS flex ve grid yapısında Internet Explorer haricindeki tüm tarayıcılar tarafından desteklenmektedir.