HIZLI
TEKLİF AL

Background CSS Özellikleri

background: CSS özellikleri bir öğenin arkaplanını stillendirmek, resim eklemek ve resmin pozisyonunu belirlemek gibi özellikleri atamak için kullanılır.

 

 

Sayfa Başlıkları

CSS Background Özellikleri

 • background-color : Arka plan rengi atamak için.
 • background-image : Arka plana resim eklemek için.
 • background-position : Arka plana eklenen resmin pozisyonunu belirtmek için.
 • background-repeat : Arka plan resminin tekrarlı mı yoksa tekrarsız mı ekleneceğini belirlemek için kullanılır.
 • background-size : Arka plan resminin alanı nasıl kaplayacağını belirlemek için kullanılır.
 • background-attachment : Arka plana eklenen resmin sabit mi yoksa statik mi olacağını ayarlamak için
 • background : CSS Background özelliklerini tek satırda tanımlamak için kısa yol kullanımı.

background-color CSS Özellikleri

background-color: CSS özelliği ile bir öğenin arka planına renk tanımlayabilirsiniz.

Background Color CSS Nasıl Yazılır?

 • Hexademical Colors : background-color:#00ff00; şeklinde yazılır.
 • RGB Colors : background-color:rgb(0,0,255); şeklinde yazılır.
 • RGBA Colors : background-color:rgba(0,0,256,0.8); şeklinde yazılır.
 • HSL Colors : background-color:hsl(240,100%,100%); şeklinde yazılır.
 • HSLA Colors : background-color:hsla(240,0,0,.8); şeklinde yazılır.
 • Mevcut Rengi Tanımlama : background-color:currentcolor; şeklinde yazılır.

background-image CSS Özellikleri

background-image: CSS özelliği ile bir öğenin arka planına (.jpg, .png, .svg, .gif formatlarında) resim ekleyebilirsiniz. background-image: yazıldıktan sonra url("img/resim.jpg") şeklinde resim dosyası getirilmelidir.


div{ background-image:url(../img/resim.png); }
          

Aynı anda birden fazla arka plan resmi tanımlayabilirsiniz. Aşağıdaki şekilde arada , bırakarak birden fazla arka plan eklemeyi inceleyiniz.


 div{ background-image: url("../img/resim1.png"), url("../img/resim2.png"), url("../img/resim3.png"); }
         

background-position CSS Özellikleri

background-position: CSS özelliği arka plana eklenen resmin pozisyonunu belirtmek için kullanılır.

Background Position CSS

Backround Position CSS'in alabileceği değerler.

 • xPos değeri left,right,center yön değerlerini alabilir.
 • yPos değeri yop,bottom,center yön değerlerini alabilir.
 • xPos yPos arada boşluk bırakılarak yazılır ve virgül konulmaz.
 • xPos yPos değerleri px, em, vh, % gibi uzunluk birimleri css units ile belirtilebilir.
 • xPos yPos değerleri negatif -10px gibi değerler alabilir.
 
div{
  background-color:green;
  background-image:url("../img/resim.jpg");
  /* Backround Position CSS */
  background-position:left top;
  background-position:center center;
  background-position:50% 50%;
  background-position:100px top;
}
          

background-repeat CSS Özellikleri

background-repeat: css özelliği arka plana eklenen resmin tekar edip etmeyeceğini belirtmek için kullanılır.

background-repeat: özelliğirepat, repeat-x, repeat-y, no-repeat özellikleri alabilmektedir.


div{ background-repeat: repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat;}
        

Background Repeat CSS

 • background-repeat: repeat; arka plan resmi tüm öğenin alanında tekrarlanır.
 • background-repeat: repeat-x; arka plan resmi sadece X-Ekseninde alanında tekrarlanır.
 • background-repeat: repeat-y; arka plan resmi sadece Y-Ekseninde alanında tekrarlanır.
 • background-repeat: no-repeat; arka plan resmi sadece tekrarlanmaz.

background-attachment CSS Özellikleri

background-attachment: özelliği arka plan resminin sabit mi yoksa kullanıcı sayfayı kaydırdıkça normal şekilde diğer öğler ile birlikte kayar şekilde ayarlanmasını sağlar.


div{ background-attachment:fixed | scroll | local ; }
        

backround-size: CSS Özellği

backround-size: arka plan resminin boyutunun nasıl olacağını belirtmek için kullanılır.

auto | contain | cover | % | lenght | initial | inherit değerleri alabilir. auto değeri Default özelliktir ve resmin orjinal boyutunda gösterilmesini sağlar.


div{ background-size: auto | cover | contain | 50% | 100px | initial | inherit;}
                  

CSS Background Kısayolu

Tüm background: CSS özelliklerini tek satırda kullanmanızı sağlar.
Profesyonel geliştiriciler çok sıklıkla background: kısa yolunu kullanmaktadır.

background: color | url("img.png") | repeat | attachment | position


div{ background: #fff url("img/resim.png") no-repeat fixed left center;}
        

background: css kısayolu içerisinde background-size değerini de eklemek isiyoranız şu şekilde belirtmeniz gerekir. background-position / background-size


div{ background:center / contain no-repeat url("../img/resim.png;")}