HIZLI
TEKLİF AL

CSS Text Özellikleri

 

 

Sayfa Başlıkları

CSS ile Metin Stillendirme

 • color: css özelliği ile metin rengi tanımlama yapılmaktadır. color:red;, color:#ff0000; vb. şekillerde belirtilmektedir.
 • line-height: Metinin satır yüksekliği özelliğini bir yükseklik birimi olarak girmenizi sağlar. örenek line-height:25px;
 • text-indent; Paragraf başı boşluğu kullanmak için p{text-indent:30px;} şeklinde kulanılır.
 • letter-spacing: css özelliği ile metindeki karakter boşluğunu bir uzunluk birimi olarak girebilirsiniz. default değeri 0'dır.
 • text-transform: text-transform özelliği ile metnin büyük harf ya da küçük harf olmasını belirtebilirsiniz.
 • text-decoration: css özelliği ile metnin alt çizgili, ya da üstü çizgili olmasını sağlayabilirsiniz.
 • text-shadow: metin gölgelendirme css özelliği.

Text color / Metin Rengi

Metin Rengi Tanımlama


p{color:red;} /* özel renk isimlerini tanımlayabilirsiniz */
p{color:#0000ff;} /* hexademical-colors olarak tanımlayabilirsiniz Mavi/blue */
p{color:rgb(0,0,255);} /* RGB() fonksiyonu olarak tanımlayabilirsiniz Mavi/blue */
p{color:hsl(240,100%,100%);} /* HSL() fonksiyonu olarak tanımlayabilirsiniz Mavi/blue */
        

Satır Yüksekliği / line-height

Metin satır yüksekliği değeri girmenizi sağlar. uzunluk birimi olarak px, number, em, %, vw gibi birimler kullanabilirsiniz.

line-height: değeri ile metin alt satıra geçtiğinde metinler arasında nekadar boşluk kalacağını ayarlayabilirsiniz.


p{
  line-height:1.6;
} 
h1{
  line-height:2em;
  /* örnek olarak belgenin font-size değeri 16px ise 2em=16*2=32px olacaktır. */
  
}
                    

Paragraf Boşluğu / text-indent

text-indent Metin girintisi boşluğu ayarlamak için genellikle paragraf başı olduğunu belirtmek için kullanılır.
text-indent değeri olarak px, em, vh, % gibi uzunluk birimleri kullanılabilir.

Text indent CSS


p{
  text-indent:50px;
} 
         

Karakter Boşluğu / letter-spacing

Karakterler arası boşluğu ayarlamak için letter-spacing: özelliği kullanılmaktadır.
letter-spacing değeri p{letter-spacing:-1px;} gibi negatif bir değer alabilir.


h1.ls-1{
  letter-spacing:0; /* Default Değeri */
} 
h1.ls-2{
  letter-spacing:-1px; /*karakterler arası boşluk 1'er px daha azaldı. */
} 
h1.ls-3{
  letter-spacing:5px; /*karakterler arası boşluk 5'er px daha azaldı. */
} 
                     
Sonuç

Letter Spacing CSS

Text Dekorasyonu / text-decoration

Metin dekorasyonu özelliği ile metnin alt çizgili, üst çizgili olmasını sağlayabildiğiniz gibi çizgi şeklini ve rengini de belirleyebilirisiniz.


h1.td-1{
  text-decoration:underline;
}
h1.td-1{
  text-decoration:overline;
}
h1.td-1{
  text-decoration:line-through;
}
h1.td-1{
  text-decoration:overline underline;
}
h1.td-1{
  text-decoration:none;
}
          
Sonuç

Letter Spacing CSS

Text Dönüştürme / text-transform


h1.tt-1{
  text-transform:none; /* Metinde dönüştürme yapılmaz */
}
h1.tt-1{
  text-transform:uppercase; /* Tüm metinler BÜYÜK HARF olarak yazılır. */
}
h1.tt-1{
  text-transform:capitalize; /* Her kelimenin ilk harfi BÜYÜK olarak yazılır. */
}
h1.tt-1{
  text-transform:lowercase; /* Tüm metinler küçük hare dönüştürülür. */
}
        
Sonuç

Text Transform CSS

Metin Gölgelendirme / text-shadow

text-shadow Metni gölgelendirmek için kullanılan css özelliğidir.


p.shadow{ h-shadow v-shadow blur-radius color; }
                  

Text Shadow CSS


p.shadow{ 10px 0 30px pink; }