HIZLI
TEKLİF AL

CSS Objectfit Arka Plan Özelliği

 

 

Sayfa Başlıkları

Object-fit CSS Özellikleri

object-fit CSS özelliği ile bir <img>, <video> öğesinin bulunduğu kapsayıcı içerinde nasıl görüneceğini belirleyebilirsiniz.


img{object-fit: fill | cover | contain | scale-down | none}
        
Özellik Açıklaması
cover Resim içeriğini kutunun boyutuna tam sığdırır. Bu işlem sırasında nesnenin en boy oranı korunur.
contain Kutuyu dolduracak nesnenin en boy oranı korunarak kutuya en iyi şekilde sığdırır.
fill Nesneyi en boy oranını değiştirerek kapsayıcı kutuya tam olarak sığdırır.
scale-down Nesnenin en boy oranı hangisi daha küçük sonuç ile şekiilecek ise ona göre davranır ya da contain gibi davranır.
none Değiştirilen nesne boyutlandırılmaz.

Objectfit CSS

object-fit Tarayıcı Desteği

objectfit Özelliğini İE (internet explorer) hariç tüm modern web tarayıcılarının yeni sürümleri desteklemektedir. her hangi bir CSS prefix (Ön ek. ex. -webkit-) kullanmanıza gerek yoktur.

Object position CSS Özelliği

object-position: CSS özelliği ile resmin pozisyonunu ayarlayabilirsiniz.


img{object-position: position; }
        

object-position Örnek Kullanımları


img{object-position: center; }
img{object-position: top; }
img{object-position: left; }
img{object-position: left center; }
img{object-position: 10px 20px; }
img{object-position: 10% 50%; }
img{object-position: 10vw 30px; }
img{object-position: 1em 20px; }
        

object-position Tarayıcı Desteği

object-position CSS Özelliğini IE hariç tüm modern tarayıcıların güncel sürümleri desteklemektedir.