HIZLI
TEKLİF AL

CSS Position Özelliği

 • position:absloute;
 • position:relative;
 • position:static;
 • position:fixed;
 • position:sticky;

 CSS Position özellikleri Web tasarımda bir çok alanda kullanmanız gereken konulardır, Özellikle Web site navigation, header, mobile menü tasarımlarında CSS position özellikleri çok fazla kullanılmaktadır. CSS Positon konusu kesinlikle üzerinde fazla vakit ayrılması gereken konulardan biridir. Web tasarım projenizde birçok yerde kullanacağınız position CSS özelliklerini iyi bri şekilde öğrenmediğiniz takdirde kodlama süreçlerinde çok zorlanabilir ve çok fazla vakit kaybı yaşayabilirsiniz.

 

Sayfa Başlıkları

position:absloute; Özelliği (Mutlak Pozisyon)

position:absolute; özelliği olan bir eleman en yakın pozisyon değeri relative olan elemana göre kendini konumlandırır. Eğer position:relative; özelliğine sahip bir ebeveyni yoksa belgeye göre kendini konumlandıracaktır.

Position:absolute; Konumlandırma

left, right, top, bottom değerleri alarak position absolute bir öğeyi konumlandırabilirsiniz.

Text Shadow CSS

Örnek position:absolute; CSS

.kapsayici{
  position:relative;
}
.kapsayici div{
  Position:absolute;
  right:10px;
  bottom:10px;
}
        

Positon Absolute CSS

Önemli : position:absolute; olan eleman diğer öğeler üst üste çakışabilir ve artık bu öğleler normal dizilişten çıkarılır.

position:relative; Özelliği (Göreceli Pozisyon)

CSS'te position reletive özelliği farklı nedenlerden dolayı kullanımı tercih edilir.
left,top,bottom,right css özellikleri pozisyonu relative, absloute, sticky ve fixed olan öğelere verilebilir.
Bir posizyon tanımlı değil ise öğe position:static; gibi davrancak ve top,left css özellikleri o öğe üzerinde çalışmayacaktır.

Positon Relative CSS

position:relative olan bir div normal akışta olduğu halde top,left,right değerleri aldığında bu yeni değerleri yüzünden diğer öğeleri kaydırmayacaktır ve normal akışta olan diğer öğeler ile çakışma mevcut olabilir.
position:absolute; özelliğinde olan bir öğeyi kapsayıcısının konumu ve boyututuna göre şekillendirmek istiyorsanız kapsayıcı olarak belirlenen eb yakın dive position:relative; özelliği verilmelidir.

Örnek position:relative; CSS

div{
  position:relative;
  top:20px;
  left:20px;
}
        

position:static; CSS Özelliği (Statik Pozisyon)

Positon Static CSS

position:static; css özelliği elemanın sabit olduğunu belirtir. static bir öğe içerisinde position:absolute; bir eleman konumlandırılamaz.

left,right,bottom,top değerleri alamaz.

 


div{ position:static; }
        

 

position:fixed; CSS Özelliği (Sabit Pozisyon)

position:fixed; özelliğ olan bir öğe left,top değerine göre görüntü alanına göre sabitlenir ve aşağı ve yukarı scroll yapıldığında pozisyonunu korur ve sabit bir şekilde kalmaya devam eder.

Positon Fixed CSS

Fixed bir öğeye left:0 ve right:0; konum değerleri atandığında bu öğe görüntü alanına göre kendini en üstte ve en solda konumlandırır.

Dış kapsayıcısından bağımsız olarak haraket eder.


div{
  position:fixed;
  top:0;
  left:0;
  height:300px;
  width:300px;
  background-color:blue;
}
        

position:sticky; CSS Özelliği (Yapışkan Pozisyon)

position:sticky; özelliği bir öğeyi kullanıcın kaydırma konuma göre ayarlar.

Positon Sticky CSS

Position Sticky Örneği

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Deleniti, laboriosam.

position:sticky; element.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nulla animi modi soluta hic, esse ex eos, vitae aspernatur numquam facere voluptatum recusandae praesentium, maxime blanditiis eligendi quibusdam voluptas possimus exercitationem.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nulla animi modi soluta hic, esse ex eos, vitae aspernatur numquam facere voluptatum recusandae praesentium, maxime blanditiis eligendi quibusdam voluptas possimus exercitationem.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nulla animi modi soluta hic, esse ex eos, vitae aspernatur numquam facere voluptatum recusandae praesentium, maxime blanditiis eligendi quibusdam voluptas possimus exercitationem.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nulla animi modi soluta hic, esse ex eos, vitae aspernatur numquam facere voluptatum recusandae praesentium, maxime blanditiis eligendi quibusdam voluptas possimus exercitationem.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nulla animi modi soluta hic, esse ex eos, vitae aspernatur numquam facere voluptatum recusandae praesentium, maxime blanditiis eligendi quibusdam voluptas possimus exercitationem.

Sticky Örnek CSS Kodları

.demo-sticky-wrapper {
 height: 250px;
 overflow: auto;
}
.demo-sticky-element {
 position: sticky;
 top: 10px;
 left: 10px;
 padding: 10px;
 background-color: #e3fbe1;
}

CSS Z-Index Özelliği

CSS'te z-index özelliği relative, fixed, sticky, absolute poziyona sahip öğelerin aynı konuma gelme durumlarında hangisinin daha üstte görüneceğini belirtmek için kullanılır.

z-index CSS


div.kpasayici{
  position:relative;
  width:600px;
  max-width:100%;
  height:400px;
}
.div1 {
  position: absolute;
  left: 15px;
  bottom: 15px;
  width: 150px;
  height: 150px;
  background-color: #ef0f63;
  z-index:5;
 }
 .div2 {
  position: absolute;
  left: 45px;
  bottom: 45px;
  width: 150px;
  height: 150px;
  background-color: #25aeba;
  z-index:10;
 }
 .div3 {
  position: absolute;
  left: 75px;
  bottom: 75px;
  width: 150px;
  height: 150px;
  background-color: #b21d7d;
  z-index:20;
 }