HIZLI
TEKLİF AL

CSS Dropdown Menü

Aşağıdaki açılır menü örneğini inceleyiniz ve sonra kendiniz yapmaya çalışınız.

örnekte 1 adet ul liste elemanları içerisinde bir adet ul liste elamanı bulunmaktadır.

li içerisindeki ul position:absolute; olduğu için kapsayıcısı olan li'ye position:absolute; değeri verilirse açılır menu li içerisinde konumlandırılır.

Önemli : Aşağıda yorum satırları içerisinde tüm gerekli CSS kodlarının ne için kullanıldığını açıkladık. Konuyu daha iyi anlamak için /* Yorum satırlarını */ okumayı ihmal etmeyiniz.

 

 

Sayfa Başlıkları

Dropdown Menü HTML


<ul class="demo-dropdown">
  <li><a href="#">Dropdown Link</a>
    <ul>
      <li><a href="#">Link</a></li>
      <li><a href="#">Link</a></li>
      <li><a href="#">Link</a></li>
      <li><a href="#">Link</a></li>
    </ul>
  </li>
</ul>
            

Dropdown Menü CSS


.demo-dropdown a {
  text-decoration: none; /* Link default gelen alt çizgi kaldırıldı */
  font-weight: 600;
  font-size: 16px;
  display: block; /* a elemanları Block-Level Düzeyine getirilerek alt alta gelmesi sağlandı */
 }
 
 .demo-dropdown > li {
  position: relative; /* içerisinde ul position:absolute değerine sahip olduğu için kapsayıcı li relative olmalı */
  display: inline-block;
 }
 
 .demo-dropdown > li > a {
  color: #fff;
  background: #e21346;
  padding: 20px 25px;
 }
 
 .demo-dropdown > li ul {
  position: absolute; /* Açılır menü mouse üzerine gelerek açıldığında aşağıdaki öğeleri kaydırması istenmiyor. Bu yüzden absolute. */
  display: none; /* Açılır menü li:hover olmadığı sürece gizlencektir */
  top: 100%; /* Top 100% değeri parent li'ye göre hesaplanır ve li'nin bittiği noktayı göstermektedir. */
  left: 0; /* left:0 değeri li'nin sol başlangıç değerini referans alır ve ul'yi aynı hizda konumlandırı. */
  width: 250px;
  border: 2px solid #e2e2e2;
  background-color: #fff;
 }
 
 .demo-dropdown > li ul li a {
  color: #333;
  padding: 10px 15px;
  border-bottom: 1px solid #e2e2e2;
 }
 
 .demo-dropdown > li ul li:hover a {
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);
 }
 
 .demo-dropdown > li:hover ul {
  display: block; /* Açılır menü li'nin üzerine mouse ile gelindiğinde görünür olacaktır. */
 }
            

Sonuç

Yukarıdaki örnekte CSS ile basit bir dropdown-menu yaptık. Açılır menü position:absloute; değerine sahip. Açılır menüyü li içerisinde tutabilmek için parent li'sine position:absolute: değeri verilmelidir.