HIZLI
TEKLİF AL

CSS Butonlar


.demo-btn1 {
  color: #fff;
  background: rgb(226, 19, 70);
  outline: 0; /* Button default siyah dış dolguya sahip Reset Button*/
  border: 0; /* button default olarak siyah bordera sahip Reset Button*/
  padding: 12px 25px;
  display: inline-block;
  font-weight: 600;
  font-size: 15px;

}
        

 

 

Sayfa Başlıkları

Button Hover Effect

button:hover{...} şeklinde csss kodlarımızı yazarak buton üzerine mouse ile gelindiğinde hover efekti verebilirsiniz.

ipucu : buttona geçişli bir efekt vermek isterseniz aşağıdaki CSS transition özelliğini kullanabilirsiniz.


.demo-btn1-hover {
  ....
  transition: 0.3s ease all;
  border:2px solid transparent;
}
.demo-btn1-hover:hover{
  color: rgb(226, 19, 70);
  border-color: currentColor; /* Current Color = mevcut text rengi */
  background-color: #fff;
}
        

Small ve Large Button
.demo-btn1{
  padding:12px 25px;
}
.demo-btn1.small{
  padding:8px 25px;
}
.demo-btn1.large{
  padding:16px 25px;
}
        

Block-Level Buttons


&.block-level {
  display: block;
  margin-bottom: 5px; /* Aralarında yatayda boşluk olması için aşağıya 5px dış boşluk atanıştır. */
  width: 100%;
 }
        

Yukarıdaki örnekte block-level button oluşturmak için display:block; özlliği kullanılmıştır.
Genişliği full-width yapmak için de width:100%; özelliği atanmıştır.

Outline Button Effect

outline button effect örenek olarak için button'a bir border değeri verilir ve hover olduğunda arka plan rengi eklenir ve border transparent yapılır.


.demo-btn-outline {
  color: rgb(226, 19, 70);
  outline: 0;
  border: 2px solid currentcolor;
  transition: 0.3s ease all;
  background-color: #fff;
  font-size: 15px;
  font-weight: 600;
  padding: 12px 25px;
  display: inline-block;
}
.demo-btn-outline:hover {
  color: #fff;
  border-color: transparent;
  background-color: rgb(226, 19, 70);
}