HIZLI
TEKLİF AL

CSS Units / Birimler

 

 

Sayfa Başlıkları

CSS Birimleri

CSS'te uzunluğu, genişliği, yüksekliği, kenar boşluğunu, metin büyüklüğünu vb. ifade etmek için farklı birkaç ölçü birimi kullanılmaktadır.

font-size, height, margin gibi birçok css değeri uzunluk ölçü birimi değeri almaktadır.

Piksel Ölçü Birimi


h1{
  font-size:48px;
  padding:10px;
}
p{
  font-size:18px;
  line-height:22px;
  margin-bottom:5px;
  letter-spacing:1px;
  margin-top:0; 
}
        

ölçü birimi değeri eklerken sayı ile birim arasında boşluk bırakılmaz.
margin, top, bottom gibi css özellikleri -20px gibi negatif uzunluk değeri alabilirler.

CSS'te kullanılan 2 tür uzunluk birimi vardır. Absolute (mutlak) uzunluk birimi ve relative (göreceli) uzunluk birimi

Mutlak (Absolute) Uzunluk Birimleri

Mutlak uzunluk birimlerinin genellikle sabit olduğu ve başka durumlara göre değişmediği kabul edilir.

Birim İsim Eşitliği
in İnç 1in = 96px
px Piksel 1px = 1in/96
cm Santimetre 1cm = 37.8px
mm milimetre 1mm = 1cm/10
pt punto 1pt = 1in/72

Not : Mutlak uzunluk birimlerinin çoğu baskı için daha uygundur. web geliştiricler ölçeklendirme açısından daha kullanışlı olduğu için göreceli uzunluk birimlerini daha çok tercih etmektedir.

Göreceli (Relative) Uzunluk Birimleri

Göreceli uzunluk birimleri iyi bir planlama ile daha kolay ölçeklenebilir ve boyutlandırılabilir. Bu açıdan web için daha uygundur.
Aşağıdaki tabloda en çok tercih edilen relative uzunluk birimlerini inceleyebilirsiniz.

Birim Açıklama
em em boyutu belgenin yazı tipi büyüklüğüne bağlıdır. Örneğin body{font-size:16px;} ise 2em = 32px olacaktır.
rem rem boyutu ize kök dizinin yazı büyüklüğüne bağlıdır. Örneğin html{font-size:10px;} ise 2rem = 20px olacaktır.
% Ebeveyn öğeye bağlı olarak değişir.
vh viewport height yani görüntü alanı yüksekliğine bağlı bir uzunluk birimidir.
vw viewport width yani görüntü alanı genişliğine bağlı bir uzunluk birimidir.
vmin Gürünüm alanının yüksekliği küçük olan tarafının 1/100'üne eşit. Örnek ekranın Yüksekliği genişiğinden daha küçük ise vmin değeri 1vh=Yüksekliğe bağlı uzunluk birimi oluyor.
vmax Gürünüm alanının yüksekliği büyük olan tarafının 1/100'üne eşit. Örnek ekranın Yüksekliği genişiğinden daha küçük ise vmax değeri 1vw=genişliğe bağlı uzunluk birimi oluyor.